LePy vahvisti Sinettiseurastatuksensa

25.5.2016

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja
Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja

Suomen Koripalloliito ja Valo ry ovat vahvistaneet LePyn Sinettiseurastatuksen. LePystä tuli toinen uusien kriteerien mukaisesti Sinetin saanut koripalloseura Suomessa. Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa toimintaansa. Sinettiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntansa parhaita lasten ja nuorten urheilun toiminnan toteuttajia. Koripalloliiton jäsenseuroista 13 on sinettiseuroja. LePylle myönnettiin Sinettiseurastatus 26.11.2011. Säilyttääkseen Sinettiseurastatuksen Sinettiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein. LePy läpäisi Sinettiseura-auditoinnin 11.5.2016.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras. Seurat tarjoavat jokaiselle mukana olevalle lapselle ja nuorelle kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia. Sinetti tuo seuralle arvostusta, mutta myös vastuuta. Sinettikriteerit toimivat seuratoiminnan kehittämisen apuvälineenä.

Sinettiseuroissa on sekä kilpa- että harrasteurheilutoimintaa. Sinettiseura voi toimia aktiivisesti lasten ja nuorten parissa, jossa kilpaurheilu on merkittävä osa toimintaa tai seura voi keskittyä lasten ja nuorten harrasteurheilun laadukkaaseen toteuttamiseen.

Sinettiseurakriteerit perustuvat lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin.

Sinettikriteerit tarkastelevat viittä eri osa-alueitta, jotka LePy täytti. Alla poimintoja kriteerien täyttymisestä.

 

1. Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa

 

Organisointi ja toimintaperiaatteet

 

 • LePyllä on kirjallinen toimintakäsikirja, josta selviää seuran arvot ja tavoitteet sekä toimintaperiaatteet. Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan. Toiminnanjohtaja tai hallituksen jäsen vierailee vuosittain jokaisen joukkueen vanhempainilloissa.
 • Kaikissa joukkueissa tehdään pelisäännöt vuosittain pelaajien, valmentajien ja vanhempien kesken. Pelisäännöt löytyvät seuran kotisivuilta.
 • LePy noudattaa yhdistyslakia ja seuran talous on hyvin hoidettu.
 • LePyssä kiitetään ja palkitaan toimijoita vuosittain seuran kevätjuhlassa ja muissa tilaisuuksissa.
 • LePy järjestää joukkuetoiminnan lisäksi mikro- ja supermikroturnauksen, kesäleirin sekä erilaisia yhteisiä seuratapaamisia läpi vuoden.
 • LePy edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan varallisuudesta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän ehkäisemiseksi.
 • LePyn talousasioista vastaa hallituksen ja toiminnanjohtajan lisäksi tilitoimisto. Joukkueiden rahastonhoitajille on tehty talousohjeistus.
 • LePy tekee yhteistyötä muiden seurojen ja Espoon kaupungin kanssa muun muassa maksuttoman perheliikunnan sekä maahanmuuttajahankkeiden järjestämisessä.
 • LePy pitää Suur-Leppävaaran alueen 30 koululla vuosittain näytetunteja. Lisäksi LePy vastaa Leppävaaran yläkoulun koripallon aamuvalmennuksesta.

 

Osaamisen kehittäminen

 

 • LePyn ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen, ja seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä. LePy kannustaa ja velvoittaa seuran valmentajia kehittämään itseään jatkuvasti. Seura muun muassa maksaa valmentajien koulutukset. Kaikkien valmentajien kanssa tehdään koulutus- ja urasuunnitelma.
 • Seuralla on oppaat eri toimijoiden avuksi, kuten joukkueenjohtajan opas, rahastonhoitajan talousohje ja aloittavan pelaajan opas.
 • Valmentajille ja joukkueenjohtajille järjestetään yhteisiä seuran sisäisiä koulutustilaisuuksia kahdesti vuodessa.
 • LePyssä kaikkien joukkueiden päävalmentajat ovat koulutettuja, täysi-ikäisiä aikuisia. Valmentajista 12 on suorittanut Koripalloliiton 1-tason koulutuksen. Kuusi valmentajaa on suorittanut 2-tason koulutuksen. Viisi valmentajaa on suorittanut Huippukoripallovalmentajatutkinnon. Lisäksi seura kouluttaa apuvalmentajia seuran junioreista ja pelaajien vanhemmista taatakseen riittävän määrän ohjaajia harjoituksiin.

 

Viestintä

 

 • LePyllä on viestintäsuunnitelma sekä viestinnästä vastaava viestintäryhmä.
 • Seura viestii jatkuvasti kotisivuillaan sekä sosiaalisen median eri kanavissa.
 • Seura tekee vuosittain kausijulkaisun.

 

2. Innostuksesta intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden innostuneisuus        

        

 • Sinettiseura kehittyy ja kehittää itseään jatkuvasti. Osana prosessia on vuosittain tehtävät tyytyväisyyskyselyt. Tulokset käydään seuran johdon kanssa läpi ja ne huomioidaan vuosisuunnitelmaa tehtäessä.
 • Yhteisten pelisääntöjen avulla pelaajat, valmentajat ja vanhemmat sopivat yhteisistä toimintatavoista.

 

3. Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu

 

 • Seuralla on valmennuksen linjaukset, mikä takaa, että LePyssä jokainen lapsi ja nuori on tärkeä, ja jokaista autetaan matkalla omaan potentiaaliinsa. Valmennuslinjaa kehitetään jatkuvasti. Valmentajat tekevät vuosisuunnitelman ja suunnittelevat harjoitukset kirjallisesti.
 • Sinettiseuralta odotetaan, että se pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta. Seuran toiminnan on oltava kasvatuksellista. LePy on avoin seura, johon voi kuka tahansa tulla mukaan.
 • Lajiharjoittelun lisäksi monipuolisuuteen satsataan. Usean lajin harrastamiseen kannustetaan.

 

4. Urheilulliset elämäntavat

 

 • Valmentajat ohjaavat urheilullisen elämäntavan sisäistämiseen opastamalla pelaajia levon, ravinnon, päihteettömyyden, henkilökohtaisen hygienian merkityksestä.
 • LePyn toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkillisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessaan.

 

5. Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet

 

 • LePyllä on valmennuksen linjaukset. Joukkueet tekevät seuran linjausten mukaiset toimintasuunnitelmat vuosittain. Joukkueet osallistuvat riittävän useisiin ja sopivan tasoisiin sarjoihin taatakseen kaikille pelaajille riittävästi peliaikaa.
 • LePyssä on tasojoukkueita, jotta kaikille löytyy omantasoinen ryhmä harrastukseen jatkamiseksi.  LePyssä huomio on suoritusten onnistumisen arvioinnissa sijoitusten sijaan.
 • Nuorimmille junioreille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan osallistumiseen seuran järjestämissä turnauksissa.