Tietoa LePystä: maksut, jäsenedut, säännöt, ohjeet, historia

 

Oranssi perhe tekee menestyjiä

Mikä LePy on?

 

Leppävaaran Pyrintö eli LePy on Suur-Leppävaaran alueella toimiva koripallon erikoisseura. Jäseniä seurassa on jo yli tuhat ja Suomen Koripalloliiton kilpailutoimintaan osallistuu yli 650 pelaajaa. LePy on lisenssien määrällä mitattuna Suomen neljänneksi suurin koripalloseura.

LePy liikuttaa viikoittain kaiken ikäisiä. Nuorimmat ovat 2 – 3 -vuotiaita lapsia, jotka liikkuvat yhdessä vanhempiensa kanssa LePyn liikuntaleikkikoulussa ja vanhempilapsikoripalloryhmissä. Ohjattua koripallotoimintaa järjestetään 6-vuotiaasta lähtien. Seuran vanhimmat harrastajat ovat yli 80-vuotiaita.

LePy toiminnan painopiste on laadukas lasten ja nuorten toiminta. Seuralla ei ole varsinaisia aikuisten edustusurheilua, mutta yhteistyösopimuksen kautta yhdessä EBT:n kanssa toimiva Westside tarjoaa pojille mahdollisuuden pelata miesten 1. divisioonassa. Seuran laadukkaan juniorityön ja yhteistyösopimusten avulla LePyssä jokaisen on mahdollista harrastaa ja kilpailla itselleen sopivalla tasolla. Kaikki seuran ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja. Seura kannustaa ja velvoittaa ohjaajia jatkuvaan kouluttautumiseen.

LePyllä on päätoiminen toiminnanjohtaja, joka vastaa seuran päivittäisestä johtamisesta yhdessä seuran hallituksen kanssa. LePyssä on kuusi päätoimista valmentajaa sekä noin 40 muuta valmentajaa, jotka yhdessä vastaavat seuran laadukkaasta valmennustoiminnasta. Näiden lisäksi seuran toimintaan osallistuu yli 100 vapaaehtoista aktiivia, joita ilman seuralla ei olisi toiminnan edellytyksiä.

Leppävaaran Pyrintö on perinteikäs seura, joka on perustettu vuonna 1931. Menestystä on tullut vuosien saatossa. Seuran tavoitteena on edelleen kasvattaa määrää ja nostaa laatua. Seura tekee merkittäviä satsauksia koulutukseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Haluamme, että myös jatkossa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus olla mukana seuramme toiminnassa. Toiminnan on oltava tasavertaista ja turvallista. Jokaisella on oltava oikeus olla mukana taustastaan riippumatta.

 

LePyn arvot

 

Oranssi perhe, jossa jäsenyys on elämänmittainen

Suur-Leppävaaran alueella toimiva LePy tarjoaa kaikille ikään, sukupuoleen, taitotasoon tai tavoitteisiin katsomatta mahdollisuuden harrastaa koripalloa sekä halutessaan kehittyä niin hyväksi kuin mahdollista.

Kun lapsi tuo vanhempansa LePyyn, myös vanhemmista tulee oranssin perheen jäseniä. Kaikki voivat olla osa oranssia perhettä. Perheessä koetaan ilot ja surut, tuetaan vaikeissa hetkissä, ollaan omien puolella, välitetään toisista ja vietetään aikaa yhdessä.

Oranssin perheen jäsenyys on elämänmittainen. Kotiin on aina tervetullut!

 

Meillä tehdään menestyjiä

LePy tarjoaa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä. Koripalloharrastus opettaa taitoja, joista on myöhemmin hyötyä myös muilla elämänaloilla.

Me LePyssä teemme menestyjiä. Meille menestys yksilötasolla tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita: pelaaja oppii tekemään parhaansa saavuttaakseen asettamansa tavoitteet, pelaaja oppii käsittelemään urheilun mukana syntyviä tunteita sekä toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa ja hyödyntämään yhdessä tekemisen mahdollisuudet.

LePyssä kaikilla on mahdollisuus ja oikeus olla menestyjiä. Menestyjä yrittää aina parhaansa, keskittyy oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen, eikä masennu tekemistään virheistä vaan näkee ne mahdollisuutena kehittyä.

Menestys vaatii tavoitteiden asettamista. Menestyäkseen täytyy tehdä töitä. LePyssä me tuemme toistemme matkaa menestyjiksi.

 

Oranssi takuu on lupaus laadukkaasta ohjaustoiminnasta

Oranssilla takuulla haluamme varmistaa, että meillä jokainen saa rahoilleen vastinetta. Kaikille aloittaville harrastajille lupaamme 14 päivän maksuttoman kokeilujakson. 

Me uskallamme luvata, että meiltä löytyy kaikille paikka harrastaa koripalloa laadukkaassa ohjaustoiminnassa. Laadukkaasta ohjaustoiminnasta vastaa innostunut ja kouluttautunut ohjaaja, jonka toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Oranssi takuu takaa päihteettömän harrastusympäristön.

Oranssi takuu on myös lupaus peliajasta. Me uskomme, että valmentajillamme on osaaminen ilmoittautua riittävän useaan ja eritasoiseen sarjaan, jotta kaikille joukkueen toimintaan osallistuville löytyy pelipaikka pelaajan niin halutessa. 

 

LePy - Oransseja sukupolvia jo vuodesta 1931!

 

LePyn tavoitteet 2025

 

  • Mahdollistaa elinikäinen koripallon harrastaminen.
  • Taata laadukas valmennustoiminta.
  • Kehittää toiminnalle vaadittavia harjoitusolosuhteita.
  • LePy on ammattimaisesti johdettu seura.