Joukkueenjohtajan opas

 

LePyn joukkueenjohtajan opas

Seuraesittely

Leppävaaran Pyrintö ry. on Espoossa, Suur-Leppävaaran alueella toimiva koripallon erikoisseura. Seurassa on koripallotoimintaa alle kouluikäisistä aikuisten harrastejoukkueisiin. Seuralla ei ole edustusjoukkuetoimintaa (tilanne 1.9.2014).

LePyssä on noin 20 juniorijoukkuetta, joilla on noin 40 valmentajaa sekä noin 50 taustahenkilöä (joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, jne.). Lisäksi seuralla on kymmenen aikuisjoukkuetta, aikuisten harrastekorisryhmiä ja useita liikuntaleikkikouluryhmiä.

Seuran jäsenmäärä on kasvussa. LePyssä on noin 500 lisenssipelaajia sekä jäseniä jo lähes tuhat. Seuran jäseniä ovat kaikki toiminnassa mukana olevat liikuntaleikkikoululaiset, pelaajat, valmentajat, joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat sekä jäsenmaksun maksaneet aikuisjäsenet.

LePyn strategisesta johtamisesta vastaa seuran hallitus. Toiminnanjohtaja vastaa seuran operatiivisesta johtamisesta.

Yhteystiedot

LePyllä ei ole toimistoa. Seuran postiosoite on Pikkulinnunkuja 2 C, 02660 Espoo.

Seuran laskutusta ja kirjanpitoa hoitaa tilitoimisto: Espoon Urheilutilit, Nana Ngo, Tulkinkuja 3, 02650 Espoo. Tilitoimiston sähköpostiosoite on toimisto@urheilutilit.com.

LePyn toiminnanjohtaja Marika Vilasen mailiosoite on marika.vilanen@lepy.fi.

Joukkueenjohtaja ja valmentaja

Joukkueenjohtajan ja valmentajan yhteistyö on molempien työn ja joukkueen päämäärien saavuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Heti yhteistyön alussa sovitaan joukkueen tavoitteet ja työnjako. Näin luodaan perusta joukkueenjohtajan ja valmentajan keskinäiselle luottamukselle.

LePyn ajattelu on lapsilähtöistä: korista harrastetaan lapsen ehdoilla, ja toiminnalla on myös muita tavoitteita kuin urheilullinen menestys. Tullessaan joukkueeseen lapsi kenties ensimmäistä kertaa elämässään sitoutuu muuhun kuin perhe- tai kouluyhteisöön. Yhteisillä pelisäännöillä voidaan edesauttaa lapsen oppimista yhteistyöhön ja vastuullisuuteen, arvoihin, jotka ovat monin verroin kantavampia kuin yksioikoinen voitontavoittelu.

Valmentaja on toki se henkilö, joka viettää eniten aikaa joukkueen kanssa, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, ettei joukkueenjohtajan panoksella olisi suuri merkitys harrastamisen puitteiden ja joukkuehengen luojana. Kun valmentaja, joukkueenjohtaja ja vanhemmat puhaltavat yhteen hiileen, joukkueella on hyvät edellytykset saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Joukkueenjohtaja ja vanhemmat

Lasten vanhemmilla on suuri merkitys juniorijoukkueissa. Mitä paremman yhteisymmärryksen joukkueenjohtaja kykenee luomaan vanhempien ja joukkueenjohdon välille, sitä paremmat edellytykset joukkueenjohtajalla ja valmentajalla on toimia joukkueen hyväksi.

Avoin suhtautuminen lasten vanhempiin ja heidän toivomuksiinsa auttaa. Yhdessä valmentajan, vanhempien ja pelaajien kanssa ennen kautta sovitut toiminnan pelisäännöt antavat selvät raamit niin pelaajille kuin heidän vanhemmilleenkin ja sitä kautta toiminnalle.

Osalla lasten vanhemmista voi olla oma joukkueurheilutausta, toisille koko joukkueurheilun maailma voi olla uusi ja outo. Joukkueenjohtajan tulee yhdessä valmentajan kanssa selvittää vanhemmille mitä heiltä odotetaan joukkueen harjoituksissa, otteluissa, pelimatkoilla, leireillä ja tukitoiminnoissa. Reilun pelin hengessä käyttäytyvä vanhempien kannustajajoukko edesauttaa osaltaan hyvän joukkuehengen syntymistä ja ylläpitämistä.

Yhteisymmärryksen rakennuspohjana ovat joukkueenjohtajan ja valmentajan yhteiset tapaamiset vanhempien kanssa. Tapaamisia on hyvä järjestää säännöllisesti muutama kerta kaudessa.

Vanhempainilloissa läpikäytäviä asioita:

 • Joukkueen kausisuunnitelman ja talousarvion esittäminen. Valmentaja ja joukkueenjohtaja valmistelevat suunnitelman yhdessä.
 • Joukkueen taustahenkilöiden valinnat. Valitaan vanhempien joukosta rahastonhoitaja sekä mahdollisesti myös muita vastuuhenkilöitä (esim. buffet-vastaava ja tiedotusvastaava).
 • Vanhempien osallistumisesta sopiminen. Heti toiminnan alussa tulee sopia vanhempien osallistumisesta joukkueen yhteisiin tehtäviin, joita ovat esimerkiksi otteluiden toimitsijana toimiminen, buffetin varustelu ja buffamyynti sekä ottelukuljetukset.
 • Yhteisten pelisääntöjen luominen. Luodaan valmentajan, pelaajien ja vanhempien kesken pelisäännöt, jotka koskevat myös vanhempia. Säännöt voivat liittyä myös muuhun kuin urheiluun, esim. koulunkäyntiin.
 • Läpikäydään LePyn yhteiset asiat. Informoidaan seuran käytännöistä muun muassa jäsenrekisterin ylläpidosta MyClubissa, peliasupantin, talkootöiden (esim. joulupaketointi) ja varainhankinnan (esim. kausijulkaisun mainosmyynti) yksityiskohdista.
 • Kuunnellaan ja keskustellaan. Joukkueenjohtajan tulee informoida, mutta myös kuunnella ja keskustella. Kaikki eivät ole yhtä vihkiytyneitä asiaan.

Tehtävät ja vastuunjako

Valmentajan tehtävät

Valmentaja vastaa kaikista valmennuksellisista ja pelillisistä asioista joukkueessa. Valmentaja on vastuussa valmennustoiminnastaan seuran toiminnanjohtajalle.

Keskusteltuaan joukkueenjohtajan kanssa valmentaja tekee vuosisuunnitelman, joka sisältää harjoitteluun ja pelaamiseen liittyvät asiat.

Valmentajan vastuulla on harjoitusten ja pelien vetäminen sekä osallistujien läsnäoloseuranta MyClubissa.

Joukkueenjohtajan tehtävät

Joukkueenjohtajan tehtävät riippuvat hyvin paljon joukkueesta, sen valmentajasta ja muista sidoshenkilöistä, jotka sopivat keskenään tehtävien jaosta.

Joukkueenjohtajan tehtävänä on

 • Huolehtia joukkueen käytännön asioista: otteluiden, leirien ja turnausten järjestäminen, tiedottaminen, peliasut ja ensiapu.
 • Tukea kaikissa tilanteissa joukkueen valmentajia heidän työssään varsinkin yhteydenpidossa pelaajien vanhempiin. Tämä asia korostuu nuorten valmentajien kohdalla. Valmentajan ja joukkueenjohtajan yhteistyön tulee perustua keskusteluilla luotuun keskinäiseen luottamukseen.
 • Suunnitella ja vastata yhdessä joukkueen rahastonhoitajan kanssa joukkueen taloudesta seuran antamien raamien mukaisesti.
 • Laatia vuosisuunnitelma yhdessä valmentajan kanssa. Vuosisuunnitelma pitää sisällään ainakin seuraavat asiat:
  • Kilpaileminen (sarjatoiminta, harjoitusottelut, turnaukset)
  • Harjoittelu (harjoitukset ja leirit)
  • Välineet, asut
  • Talous
  • Muu toiminta
 • Järjestää vanhempainilta, jossa laaditaan mm. joukkueen pelisäännöt.
 • Huolehtia joukkueen varustehankinnoista: ensiapu, harjoitusliivit, tms.
 • Huolehtia tiedottamisesta sekä joukkueen sisällä että seuraan päin.
 • Ylläpitää joukkueen jäsenrekisteriä MyClubissa.
 • Avustaa maksamattomien kausimaksujen perinnässä.
 • Toimia linkkinä seuran ja vanhempien välillä.
 • Ilmoittaa käyttämättä jäävistä salivuoroista viimeistään 14 päivää ennen ko. vuoroa toiminnanjohtajalle.
 • Osallistua seuran joukkueenjohtajien kokouksiin tai hankkia niihin sijainen.
 • Olla tukena ja turvana pelaajille, vanhemmille ja valmentajalle.
 • Sitouttaa vanhemmat joukkueen toimintaan parhaan kykynsä mukaan.
 • Joukkueenjohtajan tehtäviin ei kuulu valmennuksellisiin asioihin puuttuminen.

Joukkueenjohtajan pelikassi

Joukkueenjohtajalla tulee olla jokaisessa joukkueen ottelussa mukana ”pelikassi”, jossa on seuraavat esineet:

1. Ottelutapahtumaa varten: Pelipöytäkirja, ajanottokello, kyniä (neljä eri väriä), joukkuevirheiden täyttymisen ilmaisemista varten kaksi punaista merkkiä, kiistapallon jälkeisen sisään heiton suuntaa näyttävä ”nuoli” sekä ”tulostaulu”.

2. Pelaajat: pelaajaluettelo ja tulostettu lisenssilista

3. Ensiapu: kylmäpusseja (tyhjä muovipussi käy talvella, kun lunta on käytössä), ideaaliside, urheiluteippiä, laastareita, puhdistusainetta, steriilejä harsolappuja ja nenäliinoja

Rahastonhoitajan tehtävät

 • On yhteydessä LePyn toiminnanjohtajaan joukkueen pankkitilin avaamiseksi tai olemassa olevan tilin käyttöoikeuksien muuttamiseksi.
 • Tekee joukkueenjohtajan ja valmentajan kanssa arvion toimintakauden tuloista ja menoista.
 • Maksaa kuitteja vastaan joukkueenjohtajan, valmentajan, rahastonhoitajan itsensä tai jonkun muun käteisellä maksamat joukkueen kulut maksajan pankkitilille.
 • Määrää yhdessä joukkueenjohtajan kanssa turnauksia varten pelaajilta perittävän maksun suuruuden, antaa ohjeet sen maksamisesta ja valvoo maksujen maksamista. Maksaa turnauksen ilmoittautumis- ja muut osallistumismaksut järjestäjän pankkitilille.
 • Kerää pelaajilta joukkueelle tilattujen tuotteiden maksut ja maksaa tilauksen LePylle.
 • Tekee joukkueen vanhemmille tilityksen / esityksen tuloista ja menoista kauden aikana. Tilityksestä on hyvä käydä ilmi mihin rahaa on mennyt ja mistä on tullut kauden aikana rahaa, jotta vältytään kaikilta mahdollisilta epäselvyyksiltä raha-asioissa.
 • Säilyttää kaikki joukkueen rahaliikenteeseen liittyvät kuitit, kuluyhteenvedot ja sähköpostit.
 • Toimittaa LePyn tilitoimistoon kaikki tositteet kauden tuloista ja menoista kuukausittain tai heti kauden päättymisen (31.5.) jälkeen, viimeistään 15.6. Jos kesän aikana (1.6. - 30.7.) joukkueella on toimintaa, toimitetaan mahdolliset kuitit tilitoimistoon viimeistään 15.8.

Vanhempien tehtävät

 • Kannustaa
 • Tukea lapsensa harrastusta
 • Kuljettaa otteluihin ja harjoituksiin
 • Osallistua yhteisiin talkootöihin (toimitsijatehtävät, buffetin pitäminen otteluissa)
 • Antaa pelaajille ja valmentajille työskentelyrauhan

Joukkueen talous

LePyllä on yhteinen talous, jota hoitaa tilitoimisto yhdessä seuran toiminnanjohtajan kanssa. Seuran taloudesta vastaa seuran hallitus. Seuran tilikausi on 1.8. - 31.7.

Jokaisella LePyn joukkueella on oma taloutensa osana seuran kirjanpitoa. Joukkueen taloutta hoitaa joukkueen rahastonhoitaja, ja siitä on vastuussa lisäksi joukkueenjohtaja.

Joukkueen rahojen käyttöperiaatteista on hyvä sopia kauden alun vanhempaintilaisuudessa. Hyvänä periaatteena voidaan pitää sitä, että joukkueen yhteisiä varoja käytetään tapahtumiin ja hankintoihin, jotka koskevat kaikkia pelaajia. Joukkueella ei voi olla olemassa ns. korvamerkittyä rahaa.

Pankkitili

Jokaisella LePyn joukkueella on oma, seuran y-tunnuksen alaisuuteen perustettu pankkitili. Joukkueella on vain yksi tili ja yksi rahastonhoitaja.

Talousarvio

Joukkueen on hyvä tehdä talousarvio, jotta voidaan varautua kaikkiin menoihin. Talousarvioon kannattaa sisällyttää kauden turnausten kustannukset, valmentajista aiheutuvat kulut, ensiaputarvikekustannukset, kauden päättäjäiset yms.

Pelaajat maksavat itse lisenssinsä ja tapaturmavakuutuksensa. Ottelu- ja turnausmatkojen matkakustannukset on paras hoitaa vastavuoroisuuden periaatteella, mutta jos kuljettajia ei vapaaehtoisesti löydy riittävästi, on raha tässäkin sopiva ratkaisukeino: kuljettajille maksetaan yhteisesti sovittua kilometrikorvausta, ja kustannus jaetaan kaikkien pelaajien kesken.

Esimerkki joukkueen talousarviosta

Tulot
Kausijulkaisun mainostulot 1000 €
Talkootyöt 300 €
Tulot yhteensä 1300 €

Menot

Valmentajien ruokarahat, yöpymiset turnauksissa 600 €
Turnauskulut (2 turnausta): 4 x 50 € (joukkuemaksu)
Leirimaksuja joukkueen kassasta (valmentaja, joukkueenjohtaja) 300 €
Ensiapu- ja muut tarvikkeet 200 €
Menot yhteensä 1300 €

Kausimaksut

Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan LePylle vuosittaisen kausimaksun, jonka suuruuden päättää seuran hallitus. Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä, kuten salivuorot, valmennuksen ja yhteiset hallinnolliset kulut. Kausimaksulaskut lähetetään sähköpostitse LePyn toimistosta kolmessa tai neljässä erässä. Kausimaksun maksaminen oikeuttaa osallistumiseen LePyn toimintaan. Jos kausimaksu on maksamatta, pelaaja ei voi osallistua peleihin.

Kausimaksut kattavat:

 • jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran kevätkokous vuosittain päättää
 • salivuorot
 • valmentajien palkkiot, koulutuksen, valmentajalisenssit, valmennuskirjallisuuden
 • seuran yhteiset kulut; työntekijöiden palkat ja työvälineet, postikulut, kopioinnin, joulujuhlat, päättäjäiset, kausijulkaisun
 • sarjamaksut ja seurasiirrot
 • sarjaotteluiden erotuomaripalkkiot
 • vuosittain vaihtuvat jäsenedut

LePyn kausimaksu ei kata seuraavia maksuja, jotka pelaajat maksavat itse: koripallolisenssi, joka oikeuttaa pelaamaan Suomen Koripalloliiton sarjoissa sekä vakuutus, mahdolliset turnauskulut, jotka joukkue perii jäseniltään, harjoitus- ja pelivälineet (pallot, kengät, shortsit jne.), matkakulut sekä mahdolliset maajoukkuemaksut.

Jos pelaaja vapaaehtoisesti pitää taukoa (esimerkiksi kesän ajan) joukkueen hänelle tarjoamasta toiminnasta, ei se oikeuta alennukseen kausimaksusta. Jos pelaaja loukkaantuu niin, että harjoittelu- ja pelitauko kestää loukkaantumisen vuoksi yli 3 kuukautta, pelaajalla tai hänen vanhemmillaan on oikeus anoa kausimaksun pienennystä. Anomus tulee osoittaa LePyn toiminnanjohtajalle.

Peliasut

Joukkueiden yhtenäisen, tunnistettavan ulkoasun takaamiseksi LePy hankkii joukkueille peliasut, jotka sisältävät pelipaidan ja pelishortsit. Pelaajan on maksettava LePylle 50 euron peliasupantti, jonka hän saa takaisin lopettaessaan seurassa ja palauttaessaan hyväkuntoisen peliasun joukkueenjohtajalle. Pelaajan on korvattava kadonnut tai rikkoutunut asu. Peliasua saa käyttää vain LePyn otteluissa - ei koulussa, harjoituksissa tai muutoin vapaa-aikana. Peliasun saa joukkueenjohtajalta, kun peliasupantti on maksettu. Joukkueenjohtaja hoitaa keskitetysti peliasujen hankinnat, vaihdot ja palautukset seuran ja pelaajien välillä.

Pelaajalisenssi ja vakuutukset

Pelaajan on maksettava Suomen Koripalloliiton pelaajalisenssi ennen ensimmäistä sarjaottelua. Lisenssi sisältää pelioikeuden. Lisenssikausi on 1.7. - 30.6. Lisenssi ostetaan koripalloliiton kotisivujen kautta (www.basket.fi).

Lisenssin ostamisen yhteydessä on mahdollista ostaa pelaajalle urheiluvakuutus. Jokaisella pelaajalla on oltava voimassaoleva urheiluvakuutus. Pelaaja vastaa itse omasta vakuutusturvastaan. Joukkueenjohtajan on syytä korostaa pelaajille ja vanhemmille voimassaolevan urheiluvakuutuksen tärkeyttä.

LePyllä on toiminnanvastuuvakuutus ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus kaikille seuran piirissä toimiville vapaaehtoisille.

Erotuomarit

Koripalloliitto nimeää erotuomarit kaikkiin sarjaotteluihin. Koripalloliitto maksaa kaikki erotuomaripalkkiot keskitetysti. Joukkueen vastuulla on tarkistaa ottelun jälkeen BasketHotelista, että tuomari on laskuttanut oikein. Asiat jotka tulee tarkistaa:

 • Matkakulut: jos erotuomari on tullut julkisilla liikennevälineillä (esim. alaikäinen), hän saa veloittaa ottelusta vain bussimatkan hinnan.
 • Jos ottelussa on ollut vain yksi tuomari; tehdään ilmoitus erotuomarinimeäjälle sekä Koripalloliittoon. Paikalla ollut tuomari saa tällöin laskuttaa 1,5 x erotuomaripalkkion.
 • Jos erotuomari on saapunut paikalle myöhässä; tehdään ilmoitus nimeäjälle ja Koripalloliittoon.

Valmentajasta aiheutuvat kustannukset

LePy maksaa valmentajille valmentajakorvausta ja/tai kulukorvauksia, jotka määritellään erikseen valmentajasopimuksessa. Seura maksaa myös valmentajan lisenssin.

Joukkueen tehtävänä on huolehtia, ettei valmentajalle aiheudu toiminnasta kustannuksia. Joukkue vastaa seuraavista asioista ja kustannuksista:

 • Joukkue (= joukkueenjohtaja tai rahastonhoitaja) järjestää valmentajalle matkat matkaotteluihin ja turnauksiin (ei harjoituksiin). Jollei joukkue pysty järjestämään valmentajalle kuljetusta pääkaupunkiseudun ulkopuolella pidettävään joukkueen tapahtumaan TAI jos joukkue muusta syystä valmentajan kanssa näin sopii, joukkue korvaa valmentajan matkakulut asianmukaista kuittia (esim. bensakuitti) vastaan.
 • Ruokailu, jos ottelumatka kestää yli 6 tuntia
 • Täysihoito turnausmatkoilla eli hotelliyöpyminen ja ruokailut
 • Jos valmentaja haluaa yöpyä tai ruokailla koululla, joukkue voi ostaa valmentajalle yöpymisen ja ruokailun sisältävän turnauskisapassin

Varainhankinta

Talkootyöt

Joukkue voi tehdä yrityksille talkootöitä, kunhan se kertoo etukäteen niistä seuran hallitukselle. Joukkue voi laskuttaa työpalkkion seuran nimissä käytössään olevalle pankkitilille. Koska LePy on merkitty ennakkopidätysrekisteriin, korvaus voidaan maksaa bruttona suoraan joukkueen tilille. Talkootöistä sovittaessa on muistettava, että tulo on verovapaata ainoastaan, jos sitä ei jaeta henkilökohtaisesti työn tekijöiden kesken vaan se tulee koko joukkueen hyväksi.

Mainostulot

Joukkue voi rahoittaa toimintaansa myymällä mainostilaa yrityksille vuosittain ilmestyvään LePyn kausijulkaisuun. Ilmoitusmyyntiin tarkoitetut lomakkeet löytyvät LePyn nettisivuilta. Mainostuloista 90 % tilitetään joukkueiden tileille tammi - helmikuussa. Peliasuihin joukkueet eivät voi myydä mainostilaa.

Seurasiirrot

Suomalaisesta seurasta toiseen siirtyvän pelaajan on edustusvapauden saamiseksi pyydettävä sitä kirjallisesti lähtöseuralta. Pyyntö on tehtävä Suomen Koripalloliiton seurasiirtolomakkeella.

Koripalloliiton kotisivuilta (www.basket.fi) saa seurasiirtolomakkeen, jonka pelaaja täyttää ensin omalta osaltaan (henkilötiedot ja allekirjoitus). Sen jälkeen pelaaja hankkii lähtöseuran allekirjoituksen. Täytetty seurasiirtolomake toimitetaan sen seuran toiminnanjohtajalle, johon pelaaja on siirtymässä. Vastaanottava seura maksaa junioripelaajien seurasiirtomaksut ja toimittaa lomakkeen eteenpäin.

Pelaaja on edustuskelpoinen 1 päivän kuluttua siitä, kun Suomen Koripalloliitto on vahvistanut seurasiirron. Seurasiirroille on määritetty vuosittain takaraja, joka löytyy liiton nettisivuilta.

Pelaaminen

Ilmoittautuminen sarjoihin

Joukkueet ilmoittautuvat sarjatoimintaan Baskethotelin kautta (www.basket.fi). Ilmoittautumisajan umpeuduttua sarjavastaavat luovat sarjaohjelmat. Tämän jälkeen joukkueet ilmoittavat kotiotteluiden ajankohdat Baskethoteliin. Joukkueenjohtaja syöttää kotiotteluiden ajankohdat järjestelmään otteluohjelmassa ilmoitetulle viikolle.

Järjestävä seura vastaa ottelupaikan ja erotuomareiden kuluista. Vieraileva joukkue vastaa omista matkakuluistaan.

Eteläinen alue hankkii ja nimeää erotuomarit sarjaotteluihin, jotka on ilmoitettu BasketHotelin kautta.

Toimitsijat

Järjestäjän velvollisuus on hankkia toimitsijat (ajanottaja ja kirjanpitäjä) kotiotteluihinsa. Toimitsijoiden on oltava puolueettomia ja oikeudenmukaisia. He eivät saa puuttua peliin kannustamalla tai ohjaamalla kumpaakaan joukkuetta.

Jo alusta asti on hyvä selvittää vanhemmille, että kaikki vanhemmat osallistuvat toimitsijatehtäviin. LePy järjestää vuosittain toimitsija- ja tilastointikoulutusta, johon kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Buffetti

Kotiotteluissa joukkueilla on mahdollisuus pitää buffettia, johon vanhemmat ovat leiponeet ja ostaneet syötäviä ja juotavia. Tämä on helppo tapa ansaita joukkueelle varoja sekä luoda joukkueelle yhteisöllisyyttä.

Ottelutapahtuman muistilista

Seuraavassa on muistilista asioista, jotka on hoidettava ennen peliä ja pelin jälkeen.

Kotiottelu

1. Sovi oman valmentajan kanssa sopiva pelipäivä omalle harjoitusvuorollesi

2. Ilmoita aika ja paikka Baskethoteliin.

3. Hanki toimitsijat eli pöytäkirjanpitäjä ja ajanottaja.

4. Varaa otteluun:

 • tyhjä pöytäkirjalomake (alue lähettää tarvittavan määrän)
 • Pelikello (tavallinen sekuntikello käy)
 • Pistetaulu (ei välttämätön, mutta käytännöllinen)
 • Suuntanuoli
 • Joukkuevirheiden täyttymistä ilmaiseva merkki (mielellään punainen)

5. Kirjoita pöytäkirjaan pelaajien lisenssinumerot, nimet ja pelinumerot. Tarkista, että tuomarin lisenssinumero on pöytäkirjassa.

6. Toimita tulos tulospalveluun sarjavastaavan antamien ohjeiden mukaisesti.

7. Pelin jälkeen lähetä pöytäkirja sarjavalvojalle tämän toivomalla tavalla.

Vierasottelu   

1. Ilmoita aika ja paikka hyvissä ajoin valmentajalle ja joukkueelle.

 

Junioreiden valtakunnalliset sarjat (SM-sarjat sekä I divisioonat)

Salien varaaminen

SM-sarjojen salivaatimusten takia ottelut pelataan isommissa urheiluhalleissa. Toiminnanjohtaja hoitaa varaamisen, kunhan joukkueenjohtaja ilmoittaa peliviikot LePyn toimistoon (toimisto@lepy.fi). Verryttelyyn ennen ottelua varataan aikaa 15 - 30 min.

Ilmoitus sarjavastaavalle

Toiminnanjohtaja ilmoittaa peliajat ja -paikat joukkueenjohtajalle, joka hoitaa yhteydet sarjavalvojaan (ks. sarjamääräykset) ja Baskethoteliin.

Toimitsijat

Joukkue hoitaa itse toimitsijat peleihin. Toiminnanjohtajalta voi pyytää toimitsija- ja tilastointikoulutusta joukkueelle. SM-sarjoissa ja I divisioonassa tulee pitää myös 24 sekunnin laitetta.

Turnaukset

Joukkue voi osallistua alueen sarjatoiminnan lisäksi eri turnauksiin kotimaassa ja ulkomailla.

Majoittumista vaativissa turnauksissa joukkueen mukana tulisi ainakin nuoremmissa ikäluokissa olla valmentajan lisäksi vähintään yksi vanhempi, joka vastaa joukkueesta.

Turnaukset ovat pelikokemuksen kartuttamisen lisäksi oiva tilaisuus lasten kasvatuksen ohjaamiseen. Huomioitavia seikkoja ovat lasten ruokailutottumusten ohjaaminen sekä levon, harjoittelun ja ravinnon oikean suhteen opettelu.

LePyn periaatteena on tarjota lapsille savuton ja päihteetön mahdollisuus harrastaa. Erityisesti turnauksia suunniteltaessa näistä asioista on tärkeä puhua myös pelaajien vanhemmille.