LePyn talousohje joukkueille

LePyn talousohje

Kausimaksut

Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan LePylle vuosittaisen kausimaksun, jonka suuruuden päättää seuran hallitus. Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä, kuten salivuorot, valmennuksen ja yhteiset hallinnolliset kulut. Kausimaksulaskut lähetetään sähköpostitse LePyn toimistosta kolmessa tai neljässä erässä. Kausimaksun maksaminen oikeuttaa osallistumiseen LePyn toimintaan. Jos kausimaksu on maksamatta, pelaaja ei voi osallistua peleihin.

Kausimaksut kattavat:

 • jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran kevätkokous vuosittain päättää
 • salivuorot
 • valmentajien palkkiot, koulutuksen, valmentajalisenssit, valmennuskirjallisuuden
 • seuran yhteiset kulut; työntekijöiden palkat ja työvälineet, postikulut, kopioinnin, joulujuhlat, päättäjäiset, kausijulkaisun
 • sarjamaksut ja seurasiirrot
 • sarjaotteluiden erotuomaripalkkiot
 • vuosittain vaihtuvat jäsenedut

LePyn kausimaksu ei kata seuraavia maksuja, jotka pelaajat maksavat itse: koripallolisenssi, joka oikeuttaa pelaamaan Suomen Koripalloliiton sarjoissa sekä vakuutus, mahdolliset turnauskulut, jotka joukkue perii jäseniltään, harjoitus- ja pelivälineet (pallot, kengät, shortsit jne.), matkakulut sekä mahdolliset maajoukkuemaksut.

Jos pelaaja vapaaehtoisesti pitää taukoa (esimerkiksi kesän ajan) joukkueen hänelle tarjoamasta toiminnasta, ei se oikeuta alennukseen kausimaksusta. Jos pelaaja loukkaantuu niin, että harjoittelu- ja pelitauko kestää loukkaantumisen vuoksi yli 3 kuukautta, pelaajalla tai hänen vanhemmillaan on oikeus anoa kausimaksun pienennystä. Anomus tulee osoittaa LePyn toiminnanjohtajalle.

 

Jäsenmaksut

Jokaisen LePyn joukkueessa pelaava tai harjoitteleva pelaaja on kausimaksun maksettuaan seuran jäsen. Jäsenmaksu laskutetaan osana kausimaksua, ja sen suuruuden päättää LePyn kevätkokous.

 

Joukkueen talous

LePyllä on yhteinen talous, jota hoitaa tilitoimisto yhdessä seuran toiminnanjohtajan kanssa. Seuran taloudesta vastaa seuran hallitus. Seuran tilikausi on 1.8. - 31.7.

Jokaisella LePyn joukkueella on oma taloutensa osana seuran kirjanpitoa. Joukkueen taloutta hoitaa joukkueen rahastonhoitaja, ja siitä on vastuussa lisäksi joukkueenjohtaja.

Joukkueen rahojen käyttöperiaatteista on hyvä sopia kauden alun vanhempaintilaisuudessa. Hyvänä periaatteena voidaan pitää sitä, että joukkueen yhteisiä varoja käytetään tapahtumiin ja hankintoihin, jotka koskevat kaikkia pelaajia. Joukkueella ei voi olla olemassa ns. korvamerkittyä rahaa.

 

Joukkueiden tilit

Jokaisella LePyn joukkueella on oma, seuran y-tunnuksen alaisuuteen perustettu pankkitili. Joukkueella on vain yksi tili ja yksi rahastonhoitaja. Tilin käyttöoikeus on joukkueen rahastonhoitajalla. Joukkueen tilistä vastaavat rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja yhdessä.

Tilin avaamisesta ja lopettamisesta päättää seuran hallitus. Kun joukkue haluaa avata oman tilin, se ilmoittaa käyttöoikeuden saajan nimen, syntymäajan ja yhteystiedot seuran toiminnanjohtajalle.

Kaikki joukkueen varat tulee säilyttää joukkueen tilillä. Otteluiden yhteydessä järjestettävää buffet-toimintaa varten voi olla kuitenkin pieni käteiskassa. Käteiskassaa varten on tehtävä buffettilitys (katso liite Buffettilityslomake).

LePy siirtää talkootöistä seuran tilille maksettuja varoja ainoastaan joukkueen seuran alaisuudessa olevalle tilille.

Kaikki joukkueen tilin tilitapahtumiin liittyvät tositteet tulee säilyttää huolellisesti. Joukkueen tiliä koskevat kuitit tulee toimittaa kuukausittain tilitoimistolle, kuitenkin viimeistään kauden päätteeksi 15.6. mennessä. Huom! Tilitoimisto saa itse printattua kaikki seuran tiliotteet. Joukkueen vastuulla on toimittaa jokaisesta tilitapahtumasta vain selvitys tilitoimistolle kuitin muodossa.

 

Joukkueiden budjetit

Joukkueen tulee tehdä budjetti, josta käy ilmi arviot kauden menoista ja tuloista. Budjetti tulee tehdä mahdollisimman pian kauden alkamisen jälkeen. Budjetin teosta vastaavat yhdessä joukkueen rahastonhoitaja, joukkueenjohtaja ja valmentaja(t). Budjetti tulee hyväksyttää oman joukkueen vanhemmilla tai jos kyse on aikuisjoukkueesta, joukkueen pelaajilla.

Esimerkki joukkueen budjetista:

Tulot

Pelaajilta kerätyt varat 400 €
Kausijulkaisun mainostulot 200 €
Muut mainostulot  500 €
Talkootyöt 300 €

Buffet-tuotot 400 €
Tulot yhteensä 1800 e

 

Menot

Valmentajan ruokarahat, yöpymiset 200 €
Turnauskulut (2 turnausta): 2 x 50 € (joukkuemaksu)
Leirimaksuja joukkueen kassasta (valmentaja, joukkueenjohtaja) 1300 €
Ensiapu- ja muut tarvikkeet 200 €

Menot yhteensä 1800 €

 

Joukkueen rahastonhoitajan tehtävät            

 • On yhteydessä LePyn toiminnanjohtajaan joukkueen pankkitilin avaamiseksi tai olemassa olevan tilin käyttöoikeuksien muuttamiseksi.
 • Tekee joukkueenjohtajan ja valmentajan kanssa arvion toimintakauden tuloista ja menoista.
 • Maksaa kuitteja vastaan joukkueenjohtajan, valmentajan, rahastonhoitajan itsensä tai jonkun muun käteisellä maksamat joukkueen kulut maksajan pankkitilille.
 • Määrää yhdessä joukkueenjohtajan kanssa turnauksia varten pelaajilta perittävän maksun suuruuden, antaa ohjeet sen maksamisesta ja valvoo maksujen maksamista. Maksaa turnauksen ilmoittautumis- ja muut osallistumismaksut järjestäjän pankkitilille.
 • Kerää pelaajilta joukkueelle tilattujen tuotteiden maksut ja maksaa tilauksen LePylle.
 • Tekee joukkueen vanhemmille tilityksen / esityksen tuloista ja menoista kauden aikana. Tilityksestä on hyvä käydä ilmi mihin rahaa on mennyt ja mistä on tullut kauden aikana rahaa, jotta vältytään kaikilta mahdollisilta epäselvyyksiltä raha-asioissa.
 • Säilyttää kaikki joukkueen rahaliikenteeseen liittyvät kuitit, kuluyhteenvedot ja sähköpostit.
 • Toimittaa LePyn tilitoimistoon kaikki tositteet kauden tuloista ja menoista kuukausittain tai heti kauden päättymisen (31.5.) jälkeen, viimeistään 15.6. Jos kesän aikana (1.6. - 30.7.) joukkueella on toimintaa, toimitetaan mahdolliset kuitit tilitoimistoon viimeistään 15.8.

Erotuomaripalkkioiden maksaminen

Koripalloliitto nimeää erotuomarit kaikkiin sarjaotteluihin. Koripalloliitto maksaa kaikki erotuomaripalkkiot keskitetysti. Joukkueen vastuulla on tarkistaa ottelun jälkeen BasketHotelista, että tuomari on laskuttanut oikein. Asiat jotka tulee tarkistaa:

 • Matkakulut: jos erotuomari on tullut julkisilla liikennevälineillä (esim. alaikäinen), hän saa veloittaa ottelusta vain bussimatkan hinnan.
 • Jos ottelussa on ollut vain yksi tuomari; tehdään ilmoitus erotuomarinimeäjälle sekä Koripalloliittoon. Paikalla ollut tuomari saa tällöin laskuttaa 1,5 x erotuomaripalkkion.
 • Jos erotuomari on saapunut paikalle myöhässä; tehdään ilmoitus nimeäjälle ja Koripalloliittoon.

Kioski / buffet

Omissa kotiotteluissaan joukkue voi pitää varojen keräämiseksi buffettia edellyttäen, että se on kiinteistön omistajansallimaa toimintaa. Buffet-myyntiin tulevien tuotteiden hankinnasta, tuotteiden hinnoittelusta yms. vastaa joukkue.

Buffettia pidettäessä joukkueen on täytettävä buffettitilityslomake, jotta käteiskassa voidaan merkitä osaksi kirjanpitoa (katso oheinen pdf).

On tärkeää huolehtia, että ottelun jälkeen buffetin pitopaikka siivotaan huolellisesti ja kertyneet roskat viedään niille varattuihin paikkoihin.

Muu joukkueen varainhankinta

Jos joukkue haluaa ansaita varoja esimerkiksi myymällä tuotteita (wc-paperi, sukat, keksit, jne.), se voi tehdä niin. Tällöin myyntivoitosta on maksettava veroa. Kaikista varainhankintakeinoista on pyydettävä kuitenkin ensin lupa seuran hallitukselta.