Leppävaaran Pyrintö ry:n sääntömääräinen syyskokous to 21.11.2019 klo 18 - tervetuloa!

5.11.2019


Leppävaaran Pyrinnön syyskokous pidetään Leppävaaran liikuntahallilla torstaina 21.11.2019 klo 18.00. 

Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat. 

Syyskokouksen asiat

  1. Avataan kokous
  2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, d) ääntenlaskijat
  3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. Päätetään kokous

 

Äänioikeutettuja kokouksessa ovat seuran hallituksen hyväksymät 15 vuotta täyttäneet Leppävaaran Pyrintö ry:n jäsenet.
 

Leppävaaran Pyrintö ry:n hallitus