Puheenjohtajan tervehdys

Kun keväällä seuran johdossa tapahtui varsinainen sukupolvenvaihdos, uusi johtokunta sai käsiinsä perinteikkään ja valtakunnallisesti koripallopiireissä tunnetun seuran. Onneksi Lundstenin Kalle jäi mukaan varmistamaan jatkuvuuden, sillä seuran vuosikymmenten aikana luotuja toimintatapoja ja pelisääntöjä ei ole kirjattu yksiin kansiin. Siitä huolimatta toiminta on jatkunut kasvu-uralla, ja uusia harrastajia ja talkootyöläisiä on aina löytynyt kantamaan vastuuta ja kehittämään seuran toimintaa eteenpäin. Varmistaakseen seuratyön jatkuvuuden uusi johtokunta on ilmoittautunut Suomen Koripalloliiton järjestämään vuoden kestävään seuratyön kehittämisohjelmaan. Tavoitteena on nostaa LePyn toiminta espoolaisten naapuriseurojen tasolle, jotta yhdessä heidän kanssaan voimme luoda hyvän pohjan koripalloharrastuksen kasvulle kaupungissamme.

LePyllä on hyvä maine turvallisena ja osaavana kasvattajaseurana Suur-Leppävaaran alueella ja laajemminkin. Toiminta-alueemme on Espoon suuralueista väkiluvultaan suurin ja väestörakenteeltaan Espoon nuorimpia. Kysyntää siis laadukkaalle nuorisotyölle on, mikä näkyy erityisesti pienimpien pelaajien lukumäärän kasvussa tänä syksynä. Kotikenttäämme ovat Karakallion, Kilon, Laaksolahden, Leppävaaran, Lintuvaaran, Lippajärven, Sepänkylän, Uusmäen ja Viherlaakson kaupunginosat. Tällä alueella asuu jo lähes 60 000 asukasta, joiden lähiseurana järjestämme mahdollisuuksia harrastaa koripalloa tutussa ympäristössä ja lähellä kotia. Kun pelaajien vanhemmat ovat mukana tekemässä seuratyötä, he pääsevät samalla osallistumaan seuran päätöksentekoon ja ylläpitämään sitä hyvää LePy-henkeä, josta seura on kuuluisa.

Vaikka lisäämmekin tavoitteellisuutta valmennuksessa, suunnitelmallisuutta seuratyössä ja läpinäkyvyyttä seuran hallinnossa, tarkoitus on vain lisätä harrastamisen mielekkyyttä ja hauskuutta. Kun panostamme laadukkaaseen juniorityöhön, nousee pelaamisen taso, ja menestys seuraa tehtyä työtä. Emme unohda myöskään aikuisia harrastajia, vaan toivomme LePystä joskus löytyvän myös ”Gentlemannit” Ladyjen rinnalle edustamaan koripalloharrastusta kaiken ikää.

Kimmo Järvinen
puheenjohtaja