Alle 10-vuotiaat

Toiminnan periaatteet

 • Toimintaa on 2-3 kertaa viikossa.
 • Monipuoliseen harrastamiseen kannustetaan.
 • Tärkeitä kasvun ohjauksen asioita ovat ryhmässä toimimisen säännöt, täsmällisyys, tervehtiminen, hyvä käytös ja hygieniasta huolehtiminen.
 • Harjoittelussa kannustetaan heittäytymään ja yrittämään omien rajojensa ylittämistä epäonnistumisista tai hölmöltä näyttämisestä välittämättä.
 • Kilpailu on edelleen leikinomaista. Kilpailu on oppimisen paikka, jossa on turvallista yrittää, onnistua ja epäonnistua. Ottelut nähdään kasvatuksellisena mahdollisuutena.
 • Tapahtumissa palkitaan monipuolisesti erilaisista asioista.
 • Tapahtumissa kaikki lapset saavat tasaisesti peliaikaa.
 • Tapahtumat ovat kaikille positiivinen ja palkitseva kokemus. Valmentajan rooli on ensisijaisesti kannustava. Kaikilla pelaajilla on yhtä suuret mahdollisuudet osallistua pelitapahtumiin. Pelitapahtuman tavoitteena on, että jokainen pelaajaa tuntee kuuluvansa joukkueeseen ja saa onnistumisen elämyksiä.
 • Palautteenanto keskittyy onnistumisiin, yrittämiseen ja oppimiseen.

Tavoitteita pelaamiselle

 • Pelataan mahdollisimman pienillä kokoonpanoilla pienpelejä (3 v 3 tai 4 v 4) koko kentällä, jotta pelaajat pääsevät kosketuksiin pallon kanssa mahdollisimman usein ja peliin tulee vauhtia.
 • Opetellaan koripallon perussäännöt.

Siirtymähyökkäys

 • Roolin vaihtuminen puolustajasta hyökkääjäksi (reagointi)
  • Harjoite ei pääty yhteen suoritukseen eli esim. jos harjoitellaan korintekoa, niin harjoite päättyy koriin tai jos harjoitellaan siirtymistä, niin korin jälkeen vielä päästä päähän. Harjoittelussa pitää näkyä roolin vaihtuminen.
 • Peliroolien esittely (avaaja, juoksija, pallontuoja). Rooleja vaihdetaan otteluiden välillä.
  • Pallon saaminen kentälle eli IVP:n perusteet (kontakti / harhautus ja rytminvaihdos sinne mihin haluat pallon). Juoksijat juoksevat leveällä (pelipaikoille).
 • Kentän näkeminen ja pyrkimys pallon eteenpäin työntämiseen (syötöllä tai kuljettamalla). Katse aina korille, kun saa pallon. Pyritään vauhtiin eli mahdollisimman nopeita siirtymisiä.
  • Kuljettaminen täydessä vauhdissa vuorokäsin ja kaikki pallonkäsittelyharjoitukset asian kehittämiseksi (kaksikätisyys ja katse ylhäällä). Kädenvaihdot edessä.
 • Pallon työntäminen koko kentällä. Kummatkin kädet ja vuorokäsin täydellä vauhdilla. Pallon syöttäminen ja kiinniottaminen liikkeessä (kahdella kädellä). Ajatus syötä aina jos kaveri on edellä vapaana.
  • Paljon syöttöpelejä. Pelejä koko kentällä.
  • Täysvauhtisen lay upin tekeminen (vauhti ja tekniikat säilyisivät). Tavoitellaan helppoja koreja, joita syntyy, kun juostaan täysillä korille.

Hyökkäys

 • Peliasento
 • Kohti koria hyökkääminen. Suoraviivaisuus, ei kaarta pitkin kuljettamista
  • Tukijalan varassa liikkuminen (ymmärrys tukijalasta). Pallon suojaaminen.
 • Lay up kohti koria (vauhdin kiihtyessä)
  • Lay up harjoitteet eri kulmista täydessä vauhdissa, molemmilta puolin, molemmin käsin ja oikeilla jalkatekniikoilla. Liikkeellelähdöt ristiaskeleella. Suoritus korille, 45-asteen kulma, levyn hyödyntäminen.
 • Heittäminen ja alta nostot
  • Heittämisen tekniikka: Heitto yhdellä kädellä ja kämmen pallon alla. Saaton merkitys. Kaksikätisyys. Korinalta nostaminen.
 • Syöttäminen ja vastaanottaminen
  • Syöttäminen ja vastaanottaminen paikaltaan ja liikkeessä sekä paikalleen ja liikkeeseen (rannesyöttö). Kahdenkädensyöttö. Syöttäjän on osattava harhauttaa (syöttöharhautus) ja antaa erilaisia syöttöjä (myös lattian kautta). Oikea aikaisuus syötössä.
 • Pelipaikat, eli sijoittuminen hyökkäyspäässä
  • Pelipaikkojen esittely. Opetellaan kenttätasapainon merkitys ja etäisyydet pelaajien välillä. Täytetään kulmat, laidat ja takapelaajan paikat järjestyksessä.

Puolustus

 • Roolien vaihtuminen hyökkääjästä puolustajaksi (reagointi)
  • Harjoite ei pääty yhteen suoritukseen vaan puolustuksen jälkeen lähdetään aina hyökkäykseen.
 • Puolustuksen perusteet: oman pelaajan löytäminen ja sijoittuminen.
  • Puolustusasennon esittely, liikkuminen puolustusasennossa (sliding), sijoittuminen korin ja oman pelaajan väliin. Näe pallo ja oma pelaaja. Sijoittuminen pallon tasolle tai sen alapuolelle. Harjoiteltava myös tilanteita, jossa hyökkääjä pääsee ohi ja puolustaja juoksee uudestaan hyökkääjän eteen (puolustusasennosta juoksuun ja takaisin eteen puolustusasentoon) .
 • Taistelu irtopalloista. Mitä useammin pystymme voittamaan pallon takaisin, sitä enemmän saamme mahdollisuuksia yrittää tehdä koreja.
  • Tilanteet pelataan aina loppuun asti tai vuorohallinnan vaihtumisen. Paljon taistelutilanteita.
 • Opetetaan pelaajia hyppäämään levypalloihin paikalta ja liikkeestä.
  • Ponnistamisen oikea-aikaisuus ja pallon kiinniottaminen korkeimmasta kohdasta.

Ominaisuusharjoittelu

 • Juoksuleikkejä, erityisesti reaktionopeus
 • Telinevoimistelua, erityisesti kehonhallintaa, permantoliikkeitä
 • Johdettua liikkuvuusharjoittelua
 • Nassikkapainia
 • Jalkaterän vahvistamista – liikuntaa ilman kenkiä
 • Rytmitajun ja muuntelukyvyn kehittämistä, esim. tasapainoilua, lajiharjoitteita erilaisin rytmein, tanssia