Missio

Oranssissa perheessä kasvatetaan koripalloilijoita.

Visio

Suur-Leppävaaran vetovoimaisin urheiluseura, jossa jokainen voi kasvaa koripalloilijana osana Oranssia perhettä.

Menestystekijät

  1. Laadukas ja osaava valmennus
  2. Kattavat harjoitusolosuhteet
  3. Kohdennettu joukkuetoiminta
  4. Innostava yhteisöllisyys
  5. Vetovoimainen seura

Laadukas ja osaava valmennus

Laadukas ja osaava valmennus sekä motivoituneet valmentajat luovat yhteistyössä vahvan perustan pelaajien kehitykselle. Valmentajamme kehittävät itseään jatkuvasti osallistumalla mm. seuran ja Koripalloliiton järjestämiin koulutuksiin. Riittävä valmentajamäärä mahdollistaa jokaisen pelaajan huomioimisen. Valmennus on suunnitelmallista ja monipuolista kattaen lajivalmennuksen lisäksi pelaajien fyysisen ja psyykkisen valmennuksen. Valmentajamme ymmärtävät vastuunsa lasten ja nuorten kasvattajina.

Kattavat harjoitusolosuhteet

Hyvät harjoitusolosuhteet ja tarkoituksenmukaiset tilat mahdollistavat joukkueiden tavoitteita vastaavan harjoittelun. Hyödynnämme laajasti Suur-Leppävaaran alueen liikuntasaleja mahdollistaen koripalloharrastuksen lähellä kotia ja kulkuyhteyksiä. Haluamme jatkossakin tarjota seuran junioreille laadukkaat harjoitustilat sekä valtakunnallisia sarjoja pelaaville joukkueille harjoitus- ja ottelumahdollisuudet Leppävaaran liikuntahallilla. Teemme aktiivisesti yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa parantaaksemme koripallon olosuhteita Espoossa.

Kohdennettu joukkuetoiminta

LePyssä kaikilla on mahdollisuus harrastaa koripalloa. Toimintamme on suunniteltu vastaamaan jäsentemme erilaisia tavoitteita. Ryhmäjaot mahdollistavat pelaamisen sekä pelaajan kehittymisen oman motivaation ja taitotason mukaisesti. Tarjoamme lapsille ja nuorille turvallisen ja kannustavan ympäristön kasvaa ja kehittyä huomioiden yksilöllisen kehittymisen, ikäkausien erityispiirteet sekä innostuksen määrän. Yhteistyö eri ikäluokkien ja valmennusryhmien välillä mahdollistaa monipuolisen pelaajakehityksen. Tarjoamme myös aikuisten harraste- ja kilpatoimintaa.

Innostava yhteisöllisyys

LePyn Oranssi perhe muodostuu kaikista seuran toiminnassa mukana olevista henkilöistä, kuten pelaajista, valmentajista, vanhemmista, joukkueen taustahenkilöistä, toimitsijoista, kannustajista sekä seura-aktiiveista. Oranssi perhe sykkii yhdessä tekemisestä vahvistaen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Oranssi perhe on turvallinen ja kannustava yhteisö, jossa jaetaan ilot sekä tuetaan läpi haastavien hetkien. Jokainen voi panoksellaan olla tukemassa toisia ja mukana kehittämässä tätä yhteisöä sekä seuramme toimintaa. 

Vetovoimainen seura

LePyn vahva tunnettuus, näkyvyys sekä positiivinen maine houkuttelevat liittymään seuraamme. Vanhemmat arvostavat toimintamme laatua ja vastuullisuutta. Laaja ja monipuolinen toiminta sekä Oranssin perheen yhteisöllisyys tekevät seurasta entistä kiinnostavamman, mikä innostaa yhä useampia kumppanuuteen kanssamme.