LePyn toimintakäsikirja

Tämä toimintakäsikirja kuvaa yhdistyksen toimintaa sekä määrittelee seuran eri roolit ja vastuut.

Käsikirjan tavoitteena on auttaa LePyn toiminnassa jo mukana olevia sekä uusia tulokkaita ymmärtämään ja jäsentämään toiminnan periaatteita sekä antaa käytännön ohjeita jokapäiväiseen työhön toiminnan eri osa-alueilla.