LePyn oranssi matka

Mikä oranssi matka?

Oranssi matka on LePyn valmennuksen linjaus, toiminnan periaatteet ja LePyn pelaajan polku. Materiaali on ohjenuora valmentajille pelaajiensa kehittämiseksi. Me LePyssä haluamme auttaa pelaajia matkallaan parhaaksi mahdolliseksi koripalloilijaksi, mutta myös samalla koripallon avulla tukea kasvua ihmisinä. Materiaalia on ollut työstämässä parhaat mahdolliset osaajat. Kehitämme materiaalia jatkuvasti. Kaikki kehitysehdotukset otetaan vastaan. Laita vain sähköpostia toiminnanjohtajalle.

Materiaalin sisältö

Materiaalissa on esitelty kunkin ikäkauden tärkeimmät painopisteet. Jaottelua tehdessä on ajateltu, että edellisten ikäkausien painotukset huomioidaan myös myöhemmissä ikäluokissa. Valmennusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on muistettava, että urheilijan kehittyminen tapahtuu vaiheittain. Jotta seuraavaan sisältöön voidaan siirtyä, on edellinen vaihe hallittava. Pelaajien kehittyminen on yksilöllistä ja tapahtuu eri vauhtia. On otettava huomioon, että tyttöjen kehittyminen tapahtuu yleensä poikia nopeammin. Valmennusta toteutettaessa ei voida sokeasti noudattaa ikäkausien suosituksia vaan etenemisen on tapahduttava yksilöiden luonnollisen kehityksen mukaisesti.