LePy 1931 - 1951

Leppävaaran Pyrinnön 20-vuotisjuhlalehti ilmestyi marraskuussa 1951. Siinä oli perusteellinen katsaus LePyn ensimmäisistä vuosikymmenistä. Lehden toimitti LePyn pitkäaikainen puheenjohtaja ja perustajajäsen Vladi Marmo.

Alla lehden sisältö.


Alkulause

V- ja U-seura Leppävaaran Pyrintö r.y:n täyttäessä 23.11.1951 20 vuotta on allekirjoittanut saanut velvoittavaksi, mutta myös mieluisaksi tehtäväkseen laatia juhlivan seuran 20-vuotishistoriikin. Valitettavasti valokuva-aineisto seuran olemassaolon alkuvuosilta on jokseenkin niukka, samoin ovat tiedot useista historiikin kannalta kiintoisista yksityiskohdista enää vain muistin varassa osan asiakirja-aineistoa kadotessa seuran sihteerinä toimineen Erkki Haapasen ja seuran monivuotisen puheenjohtajan kaatuessa jatkosodassamme. Olen kuitenkin koettanut saada asiat koottua yhteen mahdollisimman täydellisesti, ja siinä olen saanut arvokasta apua myös vanhemmilta, jo seuransa aktiivisesta toiminnasta luopuneilta pyrintöläisiltä.

Paitsi kaikkia nimeltä tässä mainitsemattomia pyrintöläisiä, jotka ovat tavalla tahi toisella avustaneet minua tämän historiikin laatimisessa, haluan aivan erikoisesti lausua kiitokseni jäsenellemme Kirsti Nurmelalle (os. Reunanen) historiikin puhtaaksikirjoituksesta.

Taloudellisesti ei historiikin julkaiseminen olisi ollut lainkaan mahdollista ilman eräitten vanhempien seuratovereittemme aulista apua. Niinpä entinen pikajuoksijamme Olli Sinervo on lahjoittanut tämän vaatimattoman julkaisun kauniin kansilehden ja veljekset Ragnar, Lars ja Sven Walhelm taas tukeneet historiikin julkaisemista huomattavilla rahallisilla avustuksilla. Tästä haluan lausua heille seurani nimissä parhaat kiitokseni, samoin kaikille niille, jotka ostamalla historiikin numeroituja kappaleita hyväntekeväisyyshintaan tulevat hekin osaltaan varsin oleellisella tavalla myötävaikuttamaan seuramme historiikin ilmestymiseen painetussa asussa.

Leppävaarassa 23 p:nä marraskuuta 1951

V. Marmo.