Valmentajan opas

Tervetuloa LePyn valmennustiimiin!

Ihan ensiksi kiitos, että olet mukana. Olet tärkeä osa LePy-perhettä! LePyn jäsenmäärä jatkaa kasvuaan ja jokaista tarvitaan. Valmennukseen on hienosti saatu lisää junnuja sekä pelaajien vanhempia. Tämä on upea juttu. Seura ei pyörisi ilman kaikkia teitä. Kiitos siitä!

Valmennustiimit

LePyn valmennustiimit muodostuvat ammattivalmentajista, oman toimensa ohella valmentavista valmentajista, junnuvalmentajista sekä vanhempivalmentajista. Kaikki tuovat tärkeän panoksen valmennustiimeihin.

Päävalmentajat

Päävalmentajan tehtävä on vastata joukkueen toiminnan organisoinnista yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Päävalmentajalla on vastuu joukkueen kokonaisvalmennuksesta, suunnittelusta, toiminnan toteutuksesta sekä valmennustiimin johtamisesta. Päävalmentajien kanssa tehdään sopimus ja heille maksetaan työstä palkkaa. 

LePyssä on tällä hetkellä kuusi päätoimisesti valmentavaa ja kymmenisen oman toimensa ohella valmentavaa valmentajaa. Päätoimisuus mahdollistuu vain, kun valmentajalla on paljon pelaajia valmennettavanaan eli useampi ikäluokka vastuullaan. Päällekkäisyyksien takia päävalmentaja ei aina pysty olemaan kaikissa joukkueen tapahtumissa mukana, siksi valmennustiimien on oltava toimivia.

Junnuvalkut

Tavoitteenamme on, että kaikissa valmennustiimeissä on mukana ns. junnuvalmentajia. He ovat valmentajanalkuja, jotka pelaavat vielä itse tai ovat jo päättäneet pelaajauransa. Heidän kanssaan tehdään sopimus, jossa sovitaan valmennuskerrat ja niistä saatava korvaus. Koripalloliiton I tason koulutuksen suoritettuaan junnuvalmentaja on oikeutettu 10 e/harjoituskorvaukseen. Junnuvalmentajakorvaukset maksetaan syksyn osalta joulukuussa ja kevään osalta toukokuussa. Valmentajan tulee itse pitää kirjaa valmennuskerroistaan ja toimittaa lasku seuralle joulukuussa ja toukokuussa. Seura tarkistaa valmennuskerrat MyClubista, johon päävalmentaja on kirjannut kaikki harjoituksissa ja peleissä läsnä olevat pelaajat ja valmentajat. 

Vanhempivalmentajat

LePyn toiminnassa on lisäksi mukana useita vanhempi-valmentajia. He ovat tulleet mukaan oman lapsensa harrastuksen myötä. He eivät välttämättä pysty sitoutumaan kaikkiin joukkueen tapahtumiin, eivätkä ehkä ole kiinnostuneita kouluttautumaan ja etenemään valmentajaurallaan. He tuovat kuitenkin valmennustiimiin tärkeän panoksensa. Heidän panostaan voi verrata joukkueenjohtajiin. He tekevät vapaaehtoisesti työtä joukkueen eteenpäinviemiseksi ja ilman heitä joukkueen olisi vaikea tai mahdoton toimia. Vanhempivalmentajille tai joukkueenjohtajille ei makseta korvausta. LePy ei myöskään voi vapauttaa vanhempivalmentajan lasta kausimaksusta. Palkkiot ovat veronalaista tuloa, joten automaattinen kausimaksusta vapauttaminen ei ole verotuksen takia edes mahdollista.

Vanhempi-valmentajissakin on eroja. Joillakin on valmentajataustaa ja valmentajatutkinto suoritettuna. Jotkut taas kiinnostuvat valmentajana kehittymisestä. Kun tällainen valmentaja aktivoituu ja haluaa isompaa roolia joukkueen valmennuksesta, on valmis sitoutumaan toimintaan enemmän kuin pelkästään oman lapsen mukana, on selvää, että työstä voidaan alkaa maksaa korvausta. Tällaisten valmentajien kanssa seura tekee valmentajasopimuksen, jossa sovitaan vastuista ja korvauksista.

Valmentaminen LePyssä

Kaikki LePyn toiminnassa mukana olevat valmentajat (pää-, apu-, junnu-, vanhempi tai mikä tahansa muu valmentaja) ovat oikeutettuja tiettyihin etuihin. Kaikilla on myös vastuita. Alla on lueteltu LePyn valmentajan oikeudet ja velvollisuudet.

Valmentajan oikeudet

Valmentaja on oikeutettu ja velvoitettu kehittämään itseään valmentajana jatkuvasti. Valmentajalla on oikeus osallistua Koripalloliiton I tason koulutuksen, jonka seura maksaa. Myös muihin koulutuksiin on valmentajalla oikeus osallistua, mutta niiden korvaamisesta pitää sopia etukäteen toiminnanjohtajan kanssa. Koulutuksista löytyy lisätietoja Koripalloliiton sivuilta osoitteesta: https://www.basket.fi/basket/info/koulutus/valmentajakoulutus/ sekä ESLU:n sivuilta osoitteesta: https://www.eslu.fi/seuratoiminta/koulutus/valmentaja-ja-ohjaajakoulutus/ .

Seura tarjoaa valmentajille seuran sisäistä koulutusta, joka on valmentajille maksutonta. 

Valmentaja hankkii itse Koripalloliiton kulloinkin vaatiman valmentamiseen oikeuttavan lisenssin (kaudella 2022-2023 tekninen lisenssi, hinta 55 e), jonka hinnan seura korvaa valmentajalle maksutositetta vastaan.

Seura ottaa valmentajalle kustannuksellaan vapaaehtoistyöntekijöiden Tuplaturva tapaturmavakuutuksen sekä toiminnanvastuuvakuutuksen. Lisätietoja vakuutuksesta: https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/tuplaturva/

Kotiseudun ulkopuolelle suuntautuville ottelu-, leiri-, ja turnausmatkoille valmentajan joukkue on velvoitettu järjestämään kuljetuksen, yli 6 tuntia kestävillä matkoilla myös ruokailun ja yli yön tapahtumissa myös majoituksen.

Valmentajalla on harjoituksissa ja peleissä päällään LePy-logolla varustettu urheiluvarustus, jonka seura hankkii valmentajalle. Tuotteet jaetaan vuosittain valokuvaustilaisuudessa.

Valmentajan velvollisuudet

Päävalmentaja suunnittelee harjoitukset kirjallisesti, tilastoi harjoituksiin osallistuvat pelaajat ja valmentajat MyClubissa. Päävalmentajan poissa ollessa tai hänen näin ohjeistaessaan apuvalmentajan tehtävä on vastata päävalmentajan ohjeistuksen mukaan edellä mainituista tehtävistä.

Valmentaja toimii yhteistyössä muiden seuran valmentajien kanssa. Päävalmentajan ja apuvalmentajan yhteistyöstä sovitaan kauden alussa erikseen.

Apuvalmentaja ilmoittautuu etukäteen MyClubissa joukkueen tapahtumiin. Mikäli apuvalmentajalle tulee este osallistua joukkueen toimintaan sovitussa laajuudessa, ilmoittaa hän asiasta päävalmentajalle ja päävalmentajan niin toivoessa hankkii itselleen sijaisen.

Valmentaja kehittää pelaajia parhaan kykynsä mukaan. Valmentaja antaa henkilökohtaista ohjeistusta ja palautetta kaikille joukkueen pelaajille. Valmentajan toiminta on kannustavaa ja oikeudenmukaista.

Valmentaja ymmärtää vastuunsa pelaajien esikuvana käyttäytyen esimerkillisesti niin joukkueen ja seuran tapahtumissa kuin vapaa-ajallaankin. 

Valmentaja välttää käyttämästä alkoholia, tupakkaa tai nuuskaa joukkueen tai seuran tapahtumissa. Valmentaja ei esiinny koskaan päihtyneenä tai krapulassa seuran tai joukkueen tapahtumissa. Valmentaja ei käytä päihteitä eikä käyttäydy muutenkaan epäasiallisesti koskaan LePy-asuste päällään.

Valmentaja käyttää omaa harkintaa sosiaalisen median käytössä, varsinkin hyväksyessään ”kavereiksi” seuran junioreita.

Kiitos!

LePy tarvitsee valmentajia. Ilman valmentajia emme pystyisi toimimaan. Olet meille tärkeä ja haluamme kiittää panoksestasi LePyn junioreiden eteenpäinviemisessä. Kiitos arvokkaasta työstäsi seuran eteen!

Marika Vilanen
LePyn toiminnanjohtaja