Tukea harrastamiseen

Me haluamme, että lapsella on aina mahdollisuus harrastaa koripalloa LePyssä. Perheen taloudellinen tilanne ei saa olla esteenä lapsen harrastukselle. 

Olemme keränneet alle tahoja, joista voi hakea tukea harrastusmaksuihin.

Lisäksi LePy myöntää tarvittaessa maksuaikaa kausimaksuille. Mikäli tarvitset joustoa kausimaksujen maksuaikatauluun, ota yhteyttä toimisto#lepy.fi.

Espoon kaupunki

Espoon kaupunki myöntää ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea lasten harrastuksiin. Tukea on mahdollista saada, jos olet saanut Kelasta myönteisen päätöksen perustoimeentulotuesta.

Milloin?

  • hakuaika jatkuvasti käynnissä

Mistä?

Koripalloliitto (We Deliver)

Suomen Koripalloliiton ja PostNordin yhteistyönä perustettu We Deliver -rahasto tarjoaa tukea harrastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Tukea voi hakea esimerkiksi seuran kausimaksuihin, uusien korisvarusteiden hankkimiseen tai pelaajan turnausmatkoihin sekä harjoitusleirien kustannuksiin.

Milloin?

Mistä?

Hope ry

Hope ry tarjoaa lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.

Milloin?

  • hakuaika käynnissä jatkuvasti

Mistä?

SOS-Lapsikylä

Olemme yksi yhteistyökumppani SOS-Lapsikylän Unelmista totta -palvelussa. SOS-Lapsikylä myöntää Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin.

Milloin?

  • hakuaika käynnissä jatkuvasti

Mistä?

Pelastakaa Lapset - Eväitä Elämälle

Espoon Pelastakaa Lapset ry tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Milloin?

  • hakuaika kahdesti vuodessa

Mistä?

Espoon seurakunnat / Tukikummit

Tukikummit-säätiö kanavoi saamansa lahjoitukset Kirkon diakoniarahastolle, joka hoitaa käytännön avustustoiminnan omien sääntöjensä ja käytäntöjensä mukaisesti. Hakemuksen tekemisen tai avustuksen saamisen edellytyksenä ei ole Suomen kansalaisuus tai kuuluminen mihinkään uskontokuntaan.

Milloin?

  • hakuaika käynnissä jatkuvasti

Mistä?

Valio Akatemia

Valio Akatemia® ohjelma tukee lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia. Ohjelma edistää suomalaisten perheiden hyvinvointia ja auttaa tekemään lasten ja nuorten unelmista totta jakamalla raha-, ravitsemus-, tuote- ja tapahtumastipendejä.

Milloin?

  • hakuaika kerran vuodessa keväällä

Mistä?

Oranssi perhe -rahasto

Oranssi perhe -rahasto on tukimuoto, jolla tuetaan lasten ja nuorten tasavertaista mahdollisuutta harrastaa koripalloa LePyssä. Rahasto on perustettu, jotta toimintaan sitoutuneilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus harrastaa LePyssä koripalloa riippumatta perheen taloudellisesta asemasta.

Tukea saa toistaiseksi ainoastaan seuran kausimaksuihin. Tuen suuruus on enintään puolet lapsen vuosittaisista kausimaksukustannuksista. Haku on kerran syksyllä (1.10. mennessä) ja kerran keväällä (15.1. mennessä). Rahastolla on kokonaan erillinen kustannuspaikka. Rahaston varoja ei käytetä mihinkään muuhun seuran toimintaan.

Kohderyhmä on harrastustoimintaan sitoutuneet (pl. maksuttomaan kerran viikossa toimintaan osallistuvat) 5-18 -vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on vaara tippua seuratoiminnasta pois perheen taloudellisen tilanteen takia. Oranssi perheen -rahaston sen hetkinen varat määrittävät tukiprosentin suuruuden. Kausimaksun suuruudella tai lapsen iällä ei ole merkitystä. Seurapäällikkö ja toiminnanjohtaja tekevät ehdotukset seuran hallitukselle, joka vahvistaa lopulliset päätökset.

Hakemus tehdään alla olevalla nettilomakkeella, johon tulee vapaamuotoinen selvitys tuen tarpeesta, perheen tilanteesta ja lasten määrästä. Lisäksi selvitetään pelaajan harrastustavoitteet, harjoitusaktiivisuus sekä muut harrastukset. Lomakkeessa kysytään myös mistä muualta perhe on hakenut ja saanut tukea lasten harrastustoimintaan. Oranssi perhe rahaston tuen edellytyksenä on, että perhe hakee tukea myös muilta tukea tarjoavilta tahoilta.

Rahaston kasvattamiseksi seura tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden tukea rahastoa suorilla lahjoituksilla. Näistä saa lisätietoja LePyn toimistolta (toimisto#lepy.fi).

Oranssi perhe -rahaston tukianomuslomake / fund application form

Pelaajan huoltajien nettotulot yhteensä kuukaudessa / Net monthly income of the player's guardians