LePyn arvot

Oranssi perhe, jossa jäsenyys on elämänmittainen

Suur-Leppävaaran alueella toimiva LePy tarjoaa kaikille ikään, sukupuoleen, taitotasoon tai tavoitteisiin katsomatta mahdollisuuden harrastaa koripalloa sekä halutessaan kehittyä niin hyväksi kuin mahdollista.

Kun lapsi tuo vanhempansa LePyyn, myös vanhemmista tulee oranssin perheen jäseniä. Kaikki voivat olla osa oranssia perhettä. Perheessä koetaan ilot ja surut, tuetaan vaikeissa hetkissä, ollaan omien puolella, välitetään toisista ja vietetään aikaa yhdessä.

Oranssin perheen jäsenyys on elämänmittainen. Kotiin on aina tervetullut!


Meillä tehdään menestyjiä

LePy tarjoaa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä. Koripalloharrastus opettaa taitoja, joista on myöhemmin hyötyä myös muilla elämänaloilla.

Me LePyssä teemme menestyjiä. Meille menestys yksilötasolla tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita: pelaaja oppii tekemään parhaansa saavuttaakseen asettamansa tavoitteet, pelaaja oppii käsittelemään urheilun mukana syntyviä tunteita sekä toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa ja hyödyntämään yhdessä tekemisen mahdollisuudet.

LePyssä kaikilla on mahdollisuus ja oikeus olla menestyjiä. Menestyjä yrittää aina parhaansa, keskittyy oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen, eikä masennu tekemistään virheistä vaan näkee ne mahdollisuutena kehittyä.

Menestys vaatii tavoitteiden asettamista. Menestyäkseen täytyy tehdä töitä. LePyssä me tuemme toistemme matkaa menestyjiksi.

Oranssi takuu on lupaus laadukkaasta ohjaustoiminnasta

Oranssilla takuulla haluamme varmistaa, että meillä jokainen saa rahoilleen vastinetta. Kaikille aloittaville harrastajille lupaamme 14 päivän maksuttoman kokeilujakson. 

Me uskallamme luvata, että meiltä löytyy kaikille paikka harrastaa koripalloa laadukkaassa ohjaustoiminnassa. Laadukkaasta ohjaustoiminnasta vastaa innostunut ja kouluttautunut ohjaaja, jonka toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Oranssi takuu takaa päihteettömän harrastusympäristön.

Oranssi takuu on myös lupaus peliajasta. Me uskomme, että valmentajillamme on osaaminen ilmoittautua riittävän useaan ja eritasoiseen sarjaan, jotta kaikille joukkueen toimintaan osallistuville löytyy pelipaikka pelaajan niin halutessa. 

LePyn tavoitteet

  • Mahdollistaa elinikäinen koripallon harrastaminen
  • Taata laadukas valmennustoiminta
  • Kehittää toiminnalle vaadittavia harjoitusolosuhteita
  • LePy on ammattimaisesti johdettu seura