Leppävaaran Pyrintö ry:n kevätkokous ma 22.4.2024 klo 18.00 Leppävaaran liikuntahallilla

5.4.2024

LePyn kevätkokous järjestetään maanantaina 22.4. klo 18.00 Leppävaaran liikuntahallilla (Veräjäpellonkatu 6). Tavoitteena on järjestää kokous ulkona.

Seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa vahvistetaan muun muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle 2024-2025 sekä valitaan hallituksen jäsenet kaksivuotiskaudelle erovuorossa olevien tilalle. 

Äänioikeutettuja kokouksessa ovat seuran hallituksen hyväksymät 15 vuotta täyttäneet Leppävaaran Pyrintö ry:n jäsenet.

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet joka toinen vuosi
 11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Päätetään kokous

Tervetuloa!