Vanhemmat ja pelaajat ovat tyytyväisiä LePyn toimintaan

22.2.2024

LePy toteutti seuran tyytyväisyyskyselyn jäsenilleen syksystä 2023. Vastauksia saatiin laajasti läpi seuran.

Kysyttäessä, kuinka todennäköisesti suosittelisit LePyä koripalloseurana ystävillesi tai tutuillesi asteikolla yhdestä kymmeneen, vanhemmilta saatu palautekeskiarvo oli 8,5, kun pelaajilta saatu palaute oli 8,1. 

LePyn saama palaute korostaa seuran monipuolisuutta eri tasoisille pelaajille sekä hyvää valmennusta ja harjoittelumahdollisuuksia. Positiivisia mainintoja ovat huippuvalmentajat, kannustava ilmapiiri ja yhteisöllisyys. Negatiivisena puolena mainitaan kalliit harrastusmaksut, vanhempien osallistumisvaatimukset ja ajoittainen tiedottamisen puutteellisuus. Lisäksi joissakin tapauksissa toivotaan parempaa valmennuksen laatua ja resursseja. Yleisesti ottaen LePy nähdään ammattimaisesti organisoituna seurana, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet harrastaa koripalloa eri tasoilla ja ikäryhmissä.

Palaute ohjauksesta ja valmennuksesta

Kysyttäessä minkä arvosanan antaisit joukkueesi valmentajalle tästä kaudesta, valmennus sai keskiarvon 8,5. Yksittäiskohtaisemmissakin kysymyksissä valmennukseen ollaan erittäin tyytyväisiä. Näissä asteikko oli välillä 1-5.

Lapseni joukkueessa valmennus ja ohjaus on laadukasta. Tulos 4,3
Valmentajat ymmärtävät vastuunsa lasten kasvattajina.Tulos 4,3
Joukkueemme valmentajat ovat mielestäni ammattitaitoisia.Tulos 4,3
Valmentajat kannustavat pelaajia. Tulos  4,3
Valmentajat ottavat ryhmän kaikki lapset riittävästi huomioon. Tulos 4,1

Vanhemmat arvostavat hyvää valmennusta, tasapuolista kohtelua ja positiivista ilmapiiriä joukkueessa. Samalla he toivovat parannuksia kommunikaatioon, peliajan jakamiseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Palaute harjoittelusta ja pelaamisesta

Joukkueiden vanhemmat ovat hieman huolissaan pelaajien kehityksestä, motivoinnista ja tasapuolisesta kohtelusta. Toiveita esitetään paremmasta yhteistyöstä eri ikäluokkien välillä, tasoryhmien järjestämisestä peleihin ja harjoituksiin, sekä pelaajakohtaisen palautteen lisäämisestä. Lisäksi esiin tuotiin huoli liian tiheistä otteluista ja treenimääristä sekä tarve monipuolisemmalle harjoittelulle ja pelaamiselle.

Tiedotus

Vaikka moni asia toimii hyvin ja vanhemmat arvostavat vapaaehtoistyötä ja viestinnän kanavia, on selkeitä kehityskohteita tiedottamisen ja vastuunjakojen osalta. Seura voisi hyötyä selkeämmästä ja monipuolisemmasta viestinnästä sekä avoimuudesta toimintansa suhteen. Lisäksi joukkueiden sisäistä toimintaa voisi kehittää kohti tiiviimpää ja yhteisöllisempää toimintaa.

Yleinen palaute seuran tai joukkueen toimijoille

Yhteenvetona voidaan todeta, että palautteessa korostuu tarve selkeyttää viestintää ja toimintakäytäntöjä sekä huoli siitä, että kaikki pelaajat ja perheet tuntevat olonsa tervetulleiksi ja huomioiduiksi seuran toiminnassa. Lisäksi palautteessa korostetaan joukkueiden ja valmennuksen tasapuolisuutta ja kilpailullisuutta.